Jesień

38 tekstów – auto­rem jest Je­sień.

***

Zasłony na sznurku
Ściany obce
A obłaskawione

Słowa w gardle
zamurowywane

Zdjęcie w lustrze
Ka­wa w czer­wo­nym kubku

jakże tak

Żółte auto
I je­go brak

Na balkonie
noc­ny papieros
Jak przyjaciel
Wypalany

Świad­ka,
stan utracony, 

wiersz • 6 czerwca 2017, 22:41

***

Gdzie te szepty
Chłod­ne­go Kościoła
W upal­ne południe.
Gdzie miękkość
Sta­rego fo­tela
W sza­ry wieczór.
Gdzie trzask płyty
Pod dachem
Cicho granej
Gdzie jesteś.
Zagadko
Czy został
Choć cień
Niewin­nej delikatności
Sku­tecznie zgubionej
W poszar­pa­nej rzeczywistości
Gdzie pa­mięć sięga
Je­dynie chwi­li
A dwa dni te­mu to już lata. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2016, 14:41

-

mały świat
zbiera żniwo
sta­rych dat
zab­rakło świateł
nie ma nas

opadły mgły
jak igły
choinki

szu­kam rytmu
w morza szumie
dzwo­ni dzwon
okrętowy
umie obudzić

wszys­tko przeminie
jak cień na ścianie
w je­sien­ne południe
jak szept na schodach
deszcz wiosenny

zos­ta­nie wrażenie
to pierwsze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 stycznia 2016, 23:11

nie

mi­mocho­dem nadchodzi
prze ramię
zagląda
wni­ka w mrok
wy­daje się
że kłamie
a on tyl­ko tka noc
pająk niemocy
gna
na oślep
prze bałwa­ny zwykłych dni

ech

zat­rzas­ku­je drzwi
roz­bi­ja słoik z dżemem
tuż przy nodze
wkłada dłonie w spod­nie prze tobą
w upal­ne dni
i nie mów
że krwawi

spadły już krop­le z ostatniej
rzęsy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2015, 00:30

90125

Cy­fer­ki, słowa
Na­cis­ki, trwoga
Niewin­ne uśmiechy
Trwałe zasłony
Cisza jeziora
Nieme bezdechy
Przys­pie­sze­nie tętna
Po­tem woda
Łyk powietrza
Zawrót głowy
I sen przerwany
Jak wtedy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 kwietnia 2015, 02:29

Sierpień

Kiedyś
po­lecę do Kambodży
zo­baczyć z bliska
To co tak dalekie
two­je oczy

Nie ma nic co bardziej
bolało
niż
ten głupi grzech
gdy
ni­by nic
się nie stało.


Nikt nie wie
jak wygląda
na cmentarzu
śmiech,


cze­ka nas
chcesz czy nie

czas nas zje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 sierpnia 2014, 23:34

Modlitwa.

Zapatrzenia
W je­den punkt
Wspólny.
Ręki w kieszeni
Pośrod­ku sklepu
W przypomnieniu
I zapowiedzi
Płomienia.
Zam­knięcia oczu
Na se­kun­dy dwie
Które za­miast dzielić
Łączy
Nie pozwól mi Panie
Zapomnieć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 czerwca 2014, 14:41

Cień

Po no­cy ciężkiej
Od niczego
Szam­po­nem rumiankowym
Zmy­wam z siebie
Grzechy snów
Wy­cieram do sucha
Bez­czel­ne marzenia
Owi­jam się szczelnie
W szlaf­rok codzienności

Przet­rwać do nocy.
Spot­kać choć cień. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 czerwca 2014, 11:48

***

Po­wie­działem do Synka
Tak jak Ty mnie wołałaś
Zadźwięczało srebrzyście
Wszys­tko zwolniło
Auta w korku
Uśmie­chały się
Zmokłymi światłami
Jak niewiele trzeba
Do szczęścia
W deszczo­wy piątek. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 maja 2014, 16:19

***

Bo
Noc ni­jako pachnąca
Mo­nochro­matyczny dzień
Ka­wa przy­pad­kiem rozlana


Bo
Na skrzyżowa­niu
Uśmiech szczery
Wiem mi­nie mi 

Bo
Niebo rozszarpane
Jak fotografie
Wte­dy w nocy

Bo
Jut­ro jadę w góry. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 kwietnia 2014, 16:47
Jesień

Staram się patrzeć na Świat przymrużonymi oczyma. Tak aby zobaczyć mniej za to gęściej.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Jesień

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 marca 2016, 08:54mglista sko­men­to­wał tek­st ***

15 marca 2016, 14:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

7 stycznia 2016, 23:11Jesień do­dał no­wy tek­st -

21 sierpnia 2015, 00:30Jesień do­dał no­wy tek­st nie

19 kwietnia 2015, 02:29Jesień do­dał no­wy tek­st 90125

5 sierpnia 2014, 23:34Jesień do­dał no­wy tek­st Sierpień

27 czerwca 2014, 14:41Jesień do­dał no­wy tek­st Modlitwa.  

4 czerwca 2014, 12:32dana1596 sko­men­to­wał tek­st Cień

4 czerwca 2014, 11:48Jesień do­dał no­wy tek­st Cień